Blogger Layouts

Tuesday, 6 December 2011

Peranan Sultan Dan Pembesar

Kerajaan Melaka di ketuai oleh raja yang mempunyai kuasa tertinggi dan hampir berkuasa penuh dalam pentadbiran negeri. Raja di bantu oleh   majlis tertinggi yang di anggotai oleh orang besar empat iaitu Bendahara, Temenggung, Laksamana dan Penghulu Bendahari. Peranan Sulatan dan Pembesar Empat  Lipatan

a)                Sultan
                               i.            Pemerintah negeri, ketua pentadbiran, ketua agama Islam dan ketua tentera
                             ii.            Berkuasa penuh dalam pentadbiran negara
                          iii.            Berkuasa penuh melantik pembesar menyelaras activiti perdagangan dan menjalin hubungan diplomatic

b)                Bendahara
                               i.            penasihat utama dan pembesar terpenting sultan
                             ii.            ketua eksekutif kerajaan
                          iii.            ketua turus angkatan tentera dan ketua hakim
                          iv.            dibantu oleh bendahari-bendahari Melaka dan syahbandar
                             v.            menjadi pemangku sultan ketika sultan gering atau ketua Negara

c)                 Temenggung
                               i.            ketua protokol istana
                             ii.            mengetuai pasukan keselamatan (ketua polis dan ketua penjara
                          iii.            menjaga keamanan dan keselamatan dalam negeri serta keselamatan raja
                          iv.            hakim kes jenayah di darat dan menjadi penguasa kota Melaka

d)                Laksamana
                               i.            ketua seluruh angkatan tentera laut
                             ii.            bertanggungjawab menghapuskan musuh
                          iii.            mengawal keselamatan sultan
                          iv.            ketua diplomat (utusan raja) ke seberang laut

e)                 Penghulu Bendahari
                               i.            ketua bendahari
                             ii.            mengendalikan perbelanjaan negeri
                          iii.            mengutip cukai atau ufti serta bayaran lain yang di tentukan oleh kerajaan
                          iv.            ketua urus setia istana dan ketua syahbandar
                             v.            dibantu oleh bendahari-bendahari dan syahbandar

No comments:

Post a Comment